Stížnosti na realitní kanceláře

Chtěl bych podat stížnost na realitní kancelář. Jak mám postupovat?

Škoda na domě způsobená demolicí sousedního domu

Vlastním čtyřpodlažní dům v městské zástavbě. Vlastník sousedního domu v rámci jeho demolice strhl nejen svůj dům, ale i část mého domu. Nemohu se domoci náhrady od vlastníka ani od stavební firmy, která prováděla demolici. Mám v takovém případě nárok na náhradu škody a jak ji mám vymáhat?

Povolení na rekonstrukci bytového jádra

Bydlím v panelovém domě, kde je společenství vlastníků jednotek, byt mám v osobním vlastnictví. Chci provést rekonstrukci starého umakartového bytového jádra. Jaký je správný postup, když nyní dle stavebního zákona již není povinnost žádat o stavební povolení snad ani není třeba podat ohlášení…

Kopie občanského průkazu klienta v RK

Má makléř v realitní kanceláři právo po mně požadovat při prodeji mé nemovitosti zaslání kopie OP?

Prodej podílu v obchodní společnosti

Prodávám svůj většinový podíl ve společnosti s r.o. Ve smlouvě je uvedena cena za tento obchodní podíl.  Jak je to se závazky společnosti (finančními); je třeba tyto závazky (popř. i pohledávky)  ve smlouvě k určitému datu vyčíslit a uvést, že nabyvatel obchodního podílu  kupuje tento podíl…

Zateplení bytového domu - kritéria při rozhodování

Bydlím na sídlišti v panelovém domě (stáří domu cca 24 let). Zvažujeme v rámci našeho SVJ otázku zateplení domu, ale nevíme zda, resp. za jakou dobu by se vložené náklady na takovou investici díky úsporám při spotřebě tepla vrátily. Před dvěma lety jsme provedli v celém domě výměnu všech oken,…

Zánik členství v bytovém družstvu po převodu bytu do vlastnictví.

„Převodem jednotky podle odstavců 1 - 8 zaniká členství nabyvatele v družstvu bez práva na vrácení členského podílu připadajícího na jednotku,  případně základního členského vkladu, pokud byl zdrojem financování domu s  převáděnými jednotkami. Členství v družstvu však nezaniká, jestliže  majetková…

Dobrý den, ráda bych prodala dům zděděný po rodičích. Prosím o radu zda je lepší oslovit jednu realitní kancelář a uzavřít s ní exkluzivní smlouvu, či jednat s více RK?

Jednoznačně doporučuji uzavřít smlouvu o výhradním zastoupení. Resp. smlouvu, kdy svoji nemovitost budete prodávat výhradně prostřednictvím jedné realitní kanceláře, nikoli více zprostředkovateli. To ovšem neznamená, že takovou smlouvu podepíšete s první realitní kanceláří, do které vstoupíte.…

Prosím o radu zda je oprávněn vlastník nemovitosti, na které je vázáno zástavní právo, dát tuto nemovitost do prodeje bez předchozího písemného souhlasu věřitele (banky).

Vlastník resp. realitní kancelář může nabízet k prodeji nemovitost, na které je vázáno zástavní právo. Nepotřebuje k tomu předchozí písemný souhlas věřitele. Případný zájemce o koupi by však měl o této skutečnosti být předem informován. Bude to totiž předmětem dalších kroků, které musejí být…

V našem bytovém domě máme problém s opakovaným rušením nočního klidu (hlasitá hudba a další hluk z jednoho bytu). Jsme společenství vlastníků (původně družstevní dům).

Pokud by se jednalo o družstevní byt, má družstvo různé možnosti sankcí až po vyloučení z družstva. V případě bytu v osobním vlastnictví tato možnost odpadá.
Strana 1 (4)

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde