Aktuality v účetnictví a daních 2019

Tradiční  seminář pro všechny zájemce o daňovou problematiku.


 

Termín:  19.02.2019 (10 -14 hod.)
Místo konání:  Praha, sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b
Seminář vede: Ing. Petr Kout, daňový poradce

Cena: 1.600 Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 1.100 Kč + DPH

Účastníci kurzu obdrží studijní materiál a osvědčení o absolvování kurzu.

Program:

1.Rámcová informace o změnách v účetnictví – co je aktuální již pro účetní závěrku 2018 a co od roku 2019

2. Informace o evidenci tržeb – od 1. 3. a 1. 6. 2018

3. Zákon o daních z příjmů – novely ZDP účinné od roku 2018, výdajové paušály u fyzických osob a jejich praktická aplikace, slevy na dani a daňové zvýhodnění, srážková daň u příjmů ze závislé činnosti, odpisy nehmotného a hmotného majetku, aktuální výklady a stanoviska

4. Zákon o dani z přidané hodnoty – novela ZDPH účinná od roku 2018, kontrolní hlášení v podmínkách roku 2018, postup u společnosti (sdružení bez právní subjektivity), aktuální výklady a stanoviska

5. Novela zákona o dani z nemovitých věcí související se změnami ve stavebním zákoně

6. Daňové dopady tzv. sdílené ekonomiky – informace Finanční správy zejména s dopadem na služby UBER, Airbnb apod.

7. Cestovní náhrady, pojistné OSVČ

8. Diskuse

Program semináře bude upraven v návaznosti na přijaté změny v legislativě týkající se daní.

Přihlášky, informace:

mobil: 603188065
E-mail: kurzy@arkcr.cz

 

Závazná přihláška

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde