BRNO - Katastr nemovitostí pro realitní praxi

Získejte zásadní informace o katastru nemovitostí, bez kterých se neobejde žádný realitní makléř.


Termín:  15.01.2019 (9 - 16 hod.)
Místo konání: BRNO, Filipínského 1, VSA
Seminář vede: Mgr. Martina Hutařová -  je dlouholetá lektorka správního práva na VSA v Brně. Je zaměstnankyní Státního zemědělského intervenčního fondu v Brně na pozici právníka. Školení vede především prakticky, využívá komplexní pohled na danou problematiku.
Cena: 1.900 Kč + DPH
Pro členy ARK ČR: 1.400 Kč + DPH

Pokud se přihlásíte a uhradíte kurzovné nejpozději do 31.12.2018 získáte slevu 10%.

Program:

 

  • Právní úprava na úseku katastru nemovitostí
  • Předměty evidence v katastru nemovitostí
  • Pozemek, parcela, geometrické a polohové určení
  • Stavba - stavba jako součást pozemku, stavba jako předmět evidence
  • Jednotky – vymezené podle zák. č. 72/1994 Sb., vymezené podle občanského zákoníku
  • Právo stavby
  • Práva zapisovaná do KN
  • Materiální publicita KN
  • Postupy při provádění zápisů do KN

 

 

Přihlášky, informace:
tel.: 272 762 953, 272 771 412
mobil: 603 188 065
E-mail: kurzy@arkcr.cz

Závazná přihláška

Logo_ARK_piktogram

Kurz

Obchodník
s realitami

vč. zkoušky odborné způsobilosti


od

28.1.2019
v Praze

Přihláška
a podrobné
info zde


Reality bez rizika

Jak se vyvarovat chyb v realitních obchodech

Info zde